دانلود کتابهای الکترونیکی رایگان

دانلود کتابهای الکترونیکی رایگان

1 2 3 4 5

دانلود کتاب سفرنامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی شیرازی به روسیه

 نام کتاب: سفرنامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی شیرازی به روسیه
 ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده: محمدهادی علوی‌شیرازی؛ به کوشش محمد گلبن
 زبان:فارسی قالب:PDFصفحات: ۱۶۹حجم:kb 541

توضیح مختصر:
safarname_ mirza abolhasankhane ilchi

کتاب سفرنامه میرزا ابوالحسن خان شیرازی ایلچی شرح مسافرت سه ساله اوست و هیات همراه به دربار تزار الکساندر اول امپراطور روسیه بعد از پایان دوره اول جنگهای ایران و روس که هدایا ی زیادی را  منجمله چند فیل هندی به روسیه میبرد البته این مسافرت در نهایت دستاورد سیاسی مهمی برای ایران نداشت و چندی بعد شروع دوره دوم جنگها  بی حاصلی آن را اثبات نمود اما آنچه این سفرنامه را جالب و خواندنی می کند شرح دیده ها و شنیده های میرزا است از اوضاع و احوال روسیه در ابتدای قرن نوزدهم. جالب آنکه وی شرح مذاکرات سیاسی مهم خود با تزار و وزیر امور خارجه روسیه را مکتوم میکند چنانکه این قسمت از سفرنامه او خط خورده است و پیداست که به دستور خودش انجام شده اما در جای دیگر در شرح آداب همخوابگی و ازدواج روسها قلمفرسایی می کند و از اینکه زنانشان به هنگام قاعدگی لباس زیر نمی پوشند اظهار کراهت می نماید.

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,خاطرات و سفرنامه در ۹ مرداد ۱۳۹۱ و 5,937 بازدید

دانلود کتاب سفرنامه ناصر خسرو

 نام کتاب: سفرنامه ناصر خسرو ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده: ناصر خسرو
 زبان: فارسی قالب:Pdfصفحات: ۷۱حجم: ۶۶۰ Kb
توضیح مختصر:سفرنامه ناصر خسرو
ارسال توسط mostafadam در خاطرات و سفرنامه در ۲۲ دی ۱۳۹۰ و 6,908 بازدید